Sluitende keten - Lerende Regio Arnhem

Sluitende keten

De Sluitende Keten in de overstap vo naar vmbo (voortaan aangeduid als de Sluitende Keten, is een samenwerkingsproject tussen de scholen die verbonden zijn aan de Lerende Regio Arnhem.

Alle partijen hebben o.a. de opdracht het voortijdig schoolverlaten terug te dringen

Alle partijen hebben o.a. de opdracht het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en hebben daarom in dit project kun krachten gebundeld.

Het project is in 2005 van start gegaan. Gemiddeld is in de afgelopen jaren de overstap van ruim 2000 leerlingen gecontroleerd en in beeld gebracht.

Vanaf 2011 wordt gebruik gemaakt van het programma Overstap vo – mbo, onderdeel van de Portal van Intergrip. Door dit programma wordt de overstap voor alle betrokkenen bij het project inzichtelijk gemaakt.

De overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, en voortgezet speciaal onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs vormt om meerdere redenen een risicomoment in de schoolloopbaan van jongeren.

Gerelateerde berichten