Deelnemende scholen - Lerende Regio Arnhem

Deelnemende scholen

Een overzicht van de deelnemende scholen.

MBO Rijn IJssel

Bestuur: Rijn IJssel

MBO Astrum College

Bestuur: COG

MBO Yuverta Velp

Bestuur: MBO Yuverta Velp

MBO Aeres Velp / VMBO Aeres Velp

Bestuur: Aeres

VMBO-scholen

Westeraam / Lyceum Elst / Maarten van Rossem / Olympus College / Lorentz College / ’t Venster / Liemers College / Candea College / Montessori College Arnhem

VMBO-scholen

OBC Huissen / OBC Elst / OBC Bemmel / Hendrik Pierson College Zetten

Onderwijsspecialisten

Mariëndael / Briant College / De Brouwerij

Het Rhedens

VMBO Rhedens Dieren

Dorenweerd College

VMBO Dorenweerd College, Doorwerth

GSG Guido

GSG Guido

Titus Brandsma College

Bestuur: COG

Leerpark Arnhem

Bestuur: COG

Aansturing LRA

Vertegenwoordigers van de besturen van de aangesloten scholen vormen samen het Bestuurlijk Platform. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Jan Jacob van Dijk van COG, tevens voorzitter, Karina Visscher Rijn IJssel, Ilse ven Eekelen SGOMB en Patrick Eckringa van Quadraam.   Het DB heeft voor o.a. aansturing van de projecten en voor het voeren van de financiële huishouding twee programmamanagers vanuit vmbo en mbo aangesteld. Dat zijn Ilona van Wissem van Candea en Ellen Tangelder van Rijn IJssel. Beiden zijn op donderdagen actief voor de LRA.

De programmamanagers houden via projectcoördinatoren zicht op het reilen en zeilen van de projecten.

Elke onderwijsinstelling heeft een interne LRA-coördinator. Deze interne coördinatoren komen vijf keer per jaar bijeen op uitnodiging van de programmamanagers.

Overlegstructuur:

Bestuurlijk Platform                                                                                     (2x per jaar)

Dagelijks Bestuur                                                                                          (5x per jaar)

Bijeenkomst programmamanagers en projectcoördinatoren              (geregeld, minimaal 5x per jaar)

Netwerk van interne LRA-coördinatoren                                                 (5x per jaar)

Directeurenoverleg                                                                                        (miv 2018 min. 1x per jaar)

Financiën:

Onderwijsinstellingen krijgen een vergoeding voor personeelsleden die taken uitvoeren voor de LRA. Financiële bronnen zijn contributies van de besturen en subsidiegelden van het ministerie van OC&W. Penvoerder voor de VSV-subsidies is Rijn IJssel.

Bereikbaarheid

De programmamanagers zijn in principe donderdags bereikbaar op het LRA-kantoor op Leerpark Presikhaaf, op afspraak kunt u hier terecht door eerst een mail te sturen naar het secretariaat van de LRA: secretariaat@lerenderegioarnhem.nl

Leerpark Presikhaaf, IJssellaan 89, 6826 DM Arnhem, telefoonnummer: 026-3629152