Hier vindt u nieuws van de Lerende Regio Arnhem.

Scholenmarkt 2019

Geplaatst op: 5 september 2019

Scholenmarkt 2019

De MBO Scholenmarkt Arnhem 2018 was wederom een succes. Jaarlijks trekken wij rond de 3700 bezoekers over twee avonden. De kracht ligt met name in het gezamenlijk optrekken van ouder(s)/verzorgers en hun kind in het als lastig ervaren keuzeproces.

Op dinsdag 19 en woensdag 20 november a.s. organiseert de LRA voor de 7e keer de MBO Scholenmarkt op het Olympus College in Arnhem. De voorlichtingsronden starten om 19.00 uur.

Diverse ROC’s/AOC’s in de regio verzorgen een groot aantal infoshops waar leerlingen en hun ouders/verzorgers een beeld krijgen van de opleidingen op de verschillende niveaus.

Dinsdagavond kunnen leerlingen zich oriënteren op vervolgopleidingen in de richtingen Zorg & Welzijn, Groen & Natuur, Creatieve Industrie en Sport & Veiligheid.

Op woensdagavond zijn de studierichtingen Economie & Handel & Administratie, Horeca & Toerisme & Recreatie, Bakkerij & Facilitair en Techniek & ICT aan de beurt. De aula is omgebouwd tot een marktplein waar informatie wordt verstrekt door mbo-opleidingen ( ook buiten de regio), bedrijven, brancheverenigingen en particuliere instellingen.

 

Lees meer

MBO Start & Go terugkoppeling vragenlijsten naar scholen

Geplaatst op: 28 maart 2019

Beste LRA collega’s,

In december/januari heeft een aantal van jullie een vragenlijst ingevuld over het verantwoordelijk voelen voor de overstap van jongeren in een kwetsbare positie, van vo naar het mbo.

Hierbij willen we jullie bedanken voor de moeite en een terugkoppeling van de resultaten geven (klik hier 20190218 uitwerking vragenlijst; in gesprek met onze critical friends 3 (002) (002)) .

Het doel van de vragenlijsten was om een nulmeting te maken. Hoe kijken de professionals uit het vo en het mbo aan tegen de overstap van jongeren in een kwetsbare positie? Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijsten wordt de pilot ‘samen verantwoordelijk’ van het project Start & Go mbo, verder vormgegeven. In de bijlage zijn de resultaten terug te lezen.

Resultaten vragenlijsten (samenvattend)

Iedereen is bereid tot samenwerking en vindt het belangrijk om de overstap van kwetsbare jongeren goed te organiseren en daaraan bij te dragen. Op dit moment is men hier echter nog niet tevreden over. Het vo en het mbo blijken elkaar en elkaars werk onvoldoende te kennen. Dit heeft consequenties voor de aansluiting van het onderwijs en voor de overstap van kwetsbare jongeren van vo naar het mbo. Behoeften en verwachtingen lijken niet overeen te komen bij mensen van vo en mbo. Het lijkt belangrijk als eerste te gaan investeren in het leren kennen van elkaar en van elkaars werk om daarmee gezamenlijk de aansluiting en overstap te gaan verbeteren.

Ambities

Na verdieping in de resultaten, zijn we gekomen tot de volgende ambities:

  1. Het V(S)O en MBO gaan elkaar kennen, dat is de basis om de overstap te kunnen verbeteren. Genoemd worden: gezamenlijke studiedagen, docenten die zowel op vo als mbo werken, bij elkaar kijken/ meedraaien, warme overdracht structureel faciliteren en organiseren, werken aan een doorlopende ondersteuningslijn en een denktank inrichten met mensen van vo, mbo en leerlingen.
  2. Er komen routekaarten (onderwijs/zorg) beschikbaar waardoor ‘we elkaar snel kunnen vinden’. Waar de jongere zich binnen een route meldt (gemeld wordt), pakt een professional de vraag op en zorgt dat de jongere bij de juiste persoon terecht komt. De jongere wordt niet eerder losgelaten.

Collega’s die mee willen werken aan deze ambities zijn van harte welkom!

Graag opgeven via de website: https://www.start-and-go-mbo.nl/#

Met vriendelijke groeten,

Marith Berntsen en Anita Kluit

Lees meer

Taste their future 31 januari 2019

Geplaatst op: 7 februari 2019

Op 31 januari 2019 vond voor de 1e keer een bijeenkomst plaats in het kader van kennismaking van mentoren van het vo met het mbo in de regio.

Het betreft hier een pilot, van de decanen uit de LRA.

Ongeveer 20 mentoren en directieleden van onze vmbo’s kregen een uitleg van de bestuursleden/directieleden van RijnIJssel, Helicon, Astrum College en Aeres. Vervolgens werden de gasten in busjes vervoerd naar een mbo locatie om daar nader kennis te maken.

Het geheel werd vooraf gegaan door een gezellige lunch.

Het doel van het project is om de mentoren van de leerlingen die volgend jaar naar het mbo gaan, te laten kennis maken met het toekomstige onderwijsveld. We hopen daarmee te bereiken dat de mentoren nog mbeter advies kunnen geven in het LOB proces van de leerling.

De bijeenkomst was een succes en de werkgroep buigt zich over een voortzetting in de komende jaren.

Lees meer

Scholenmarkt MBO 20 en 21 november 2018

Geplaatst op: 23 augustus 2018

Ook dit jaar is de Scholenmarkt Arnhem een succes gebleken. Op dinsdag 20 en woensdag 21 november hebben wij zo’n 3700 bezoekers mogen verwelkomen op het Olympus College in Arnhem.

Dinsdagavond konden leerlingen vervolgopleidingen in de richtingen Zorg en Welzijn en Groen ontdekken. Op woensdagavond waren de richtingen Economie en Techniek aan de beurt. De diverse ROC’s in de regio hebben een groot aantal workshops verzorgd waar leerlingen een beeld konden krijgen van de opleidingen op de verschillende niveau’s. Ook waren er een groot aantal opleidingen en bedrijven die met een stand aanwezig waren op de markt in de aula. Zij konden hier hun informatie aan leerlingen en ouders verstrekken.

Ondanks de grote opkomst zijn beide avonden prima verlopen en kijken wij terug op twee zeer geslaagde avonden. Het bewijst voor ons weer dat de Scholenmarkt voorziet in een grote behoefte van leerlingen en ouders die op zoek zijn naar de ideale opleiding!

 

Lees meer