Geslaagde bijeenkomst 5 april 2018

telt ongeveer 32.000 jongeren, jonger dan 23 jaar, die onderwijs volgen op een school voor voortgezet onderwijs of bij een mbo-instelling.

In totaal maken er binnen deze regio, jaarlijks tweeduizend jongeren de overstap van het v(s)o naar het mbo.

 

De regio Arnhem