Welkom op de site van de Lerende Regio Arnhem e.o (LRA)

De Lerende Regio Arnhem e.o (LRA) is een initiatief van samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de Arnhemse regio. Samenwerking tussen scholen draagt bij aan aantrekkelijk onderwijs. De overstap tussen scholen is beter geregeld. Onderwijsprogramma's en werkwijzen sluiten beter op elkaar aan. Ook de samenwerking met werkgevers in de regio verbetert evenals de samenwerking met gemeenten.
Partners zoeken elkaar op en werken samen in kleinschalige, kansrijke initiatieven. De scholen hebben en houden vanzelfsprekend een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. De LRA ondersteunt, deels door als aanjager en stuurder van projecten op te treden, deels door haar netwerkfunctie.

Sedert eind 2008 is de LRA ook bezig met het uitvoeren van projecten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.